AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong trồng trọt, các loại cây trồng thường được trồng với khoảng cách thích hợp, mục đích chính của việc làm này là gì?

  1. Giúp cây trồng thu được nhiều ánh sáng để thực hiện quang hợp tốt nhất tạo điều kiện tốt cho sinh trưởng phát triển của cây trồng.

  2. Giúp cho người nông dân nhanh chóng phát hiện sâu bệnh trên cây trồng.

  3. Giúp cho người nông dân dễ dàng thu hoạch nông sản sau khi kết thúc mùa vụ.

  4. Giúp cho người nông thuận tiện di chuyển trong vườn để chăm sóc cây trồng được tốt nhất.

  Có bao nhiêu nhận định đúng? 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>