RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho những nhận định sau:

  (1). Sản phẩm chủ yếu của quá trình hô hấp hiếu khí là CO2, H2O, ATP.

  (2). Chu trình Crep trong hô hấp hiếu khí xảy ra ở màng trong ti thể.

  (3). Trong hô hấp hiếu khí, H2O được giải phóng trong giai đoạn chuỗi truyền electron

  (4). Trong hô hấp hiếu khí, ATP được giải phóng dần dần, và được giải phóng nhiều nhất trong giai đoạn chu trình Crep.

  Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình hô hấp tế bào? 

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA