AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hô hấp tế bào giai đoạn nào của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở màng trong ti thể? 

  • A. Chuỗi chuyền electron hô hấp
  • B. Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep
  • C. Đường phân 
  • D. Chu trình Crep

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>