AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan sát một nhóm tế bào lợn (2n=38) đang tham gia giảm phân 2. Ở một thời điểm, người ta đếm được tổng số NST kép xếp trên mặt phẳng xích đạo của tế bào và các NST đơn đang phân li về cực tế bào là 1064. Trong đó, số NST đơn nhiều hơn số NST kép là 152. Có bao nhiêu tế bào đang thực hiện giảm phân 2? 

  • A. 10
  • B. 30
  • C. 20
  • D. 40

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>