AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình giảm phân, nhiễm sắc thể ở kì sau I và kì sau II có điểm nào giống nhau? 

  • A. Đang dãn xoắn
  • B. Phân li về cực tế bào
  • C. Đều ở trạng thái đơn
  • D. Đều ở trạng thái kép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>