RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho các thông tin sau:

  (1) Chu trình Crep.

  (2) Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep.

  (3) Chuỗi truyền electron hô hấp.

  (4) Đường phân

  Trật tự đúng các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào là: 

  • A. (1) → (2) → (3) → (4)
  • B. (4) → (2) → (1) → (3)
  • C. (1) → (2) → (4) → (3)
  • D. (4) → (2) → (3) → (1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>