AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để nuôi cấy vi sinh vật, người ta sử dụng môi trường sau: 50ml dung dịch nước dừa + 10g dung dịch glucose 20%. Đây là loại môi trường gì? 

  • A. Tự nhiên
  • B. Hóa học
  • C. Bán tổng hợp
  • D. Bán hóa học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>