AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày diễn biến của kì trung gian trong chu kì phân bào

  Lời giải tham khảo:

  Kì trung gian gồm 3 pha:

  - Pha G1: tế bào tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng.

  - Pha S: nhân đôi nhiễm sắc thể/ nhân đôi DNA và nhiễm sắc thể.

  - Pha G2: tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. (0.5 điểm)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA