AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây không đúng, khi nói về hô hấp tế bào? 

  • A. H2O và giải phóng năng lượng ATP 
  • B. Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào
  • C. Hô hấp tế bào có bản chất là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử
  • D. Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>