RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát, lưỡng cư? 

  • A. Vì phổi thú có cấu trúc phức tạp hơn.  
  • B. Vì phổi thú có diện tích bề mặt trao đổi khí lớn.   
  • C. Vì phổi thú có kích thước lớn hơn.        
  • D. Vì phổi thú có khối lượng lớn hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>