YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xét các loài sinh vật sau:

  (1) tôm     (2) cua     (3) châu chấu

  (4) trai     (5) giun đất     (6) ốc

  Những loài nào hô hấp bằng mang ? 

  • A. (1), (2), (3) và (5)
  • B. (4) và (5)
  • C. (1), (2), (4) và (6) 
  • D. (3), (4), (5) và (6)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45400

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA