• Câu hỏi:

  Hô hấp ngoài là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí 

  • A. chỉ ở mang.        
  • B. ở bề mặt toàn cơ thể.
  • C. chỉ ở phổi.                           
  • D. của các cơ quan hô hấp như phổi, da, mang…

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC