RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nồng độ O2 và CO2 trong tế bào so với ngoài cơ thể như thế nào? 

  • A. Trong tế bào, nồng độ O2 thấp còn CO2 cao so với ngoài cơ thể.
  • B. Nồng độ Ovà CO2 trong tế bào thấp hơn so với ngoài cơ thể.
  • C. Trong tế bào, nồng độ O2 cao còn CO2 thấp so với ngoài cơ thể. 
  • D. Nồng độ O2 và CO2 trong tế bào cao hơn so với ngoài cơ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>