• Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất ? 

  • A. Quá trình khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự chênh lệch về phân áp giữa Ovà CO2.
  • B. Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tiêu thụ O2 làm cho phân áp O2 trong cơ thể luôn bé hơn bên ngoài.
  • C. Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tạo ra CO2 làm cho phân áp CO2 bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài. 
  • D. Quá trình khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự cân bằng về phân áp Ovà CO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC