YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các ngành động vật nào sau đây thực hiện trao đổi khí trực tiếp với môi trường qua bề mặt cơ thể? 

  • A. Giun tròn, ruột khoang, giun đốt.     
  • B. Chân khớp, giun tròn, thân mềm.
  • C. Ruột khoang, thân mềm, chân khớp.    
  • D. Giun đốt, chân khớp, thân mềm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45365

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON