YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các ngành động vật nào sau đây thực hiện trao đổi khí trực tiếp với môi trường qua bề mặt cơ thể? 

  • A. Giun tròn, ruột khoang, giun đốt.     
  • B. Chân khớp, giun tròn, thân mềm.
  • C. Ruột khoang, thân mềm, chân khớp.    
  • D. Giun đốt, chân khớp, thân mềm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>