YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi cá thở ra, sự lưu thông khí qua mang cá diễn ra như thế nào? 

  • A. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở.
  • B. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng.
  • C. Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở. 
  • D. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45387

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON