• Câu hỏi:

  Đặc điểm nào của phổi của chim có cấu tạo khác với phổi của các động vật trên cạn? 

  • A. Phế quản phân nhánh nhiều.   
  • B. Có nhiều phế nang.
  • C. Khí quản dài.                 
  • D. Có nhiều túi khí.      

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC