AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khí ở phổi của chim có đặc điểm nào sau đây? 

  • A. Giàu ôxi khi cơ thể hít vào.
  • B. Giàu CO2 khi cơ thể thở ra.
  • C. Giàu ôxi cả khi cơ thể hít vào và khi cơ thể thở ra. 
  • D. Giàu CO2 cả khi cơ thể hít vào và khi cơ thể thở ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>