YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vì sao mang cá xương có diện tích bề mặt trao đổi khí lớn? 

  • A. Vì mang có kích thước lớn.         
  • B. Vì có nhiều cung mang.     
  • C. Vì mang có nhiều cung mang và mỗi cung mang gồm nhiều phiến mang.     
  • D. Vì mang có nhiều phiến mang và mỗi phiến mang gồm nhiều cung mang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45370

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON