RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Sự lưu thông khí trong các ống khí của chim thực hiện nhờ 

  • A. sự co dãn của phần bụng.    
  • B. sự vận động của cánh.
  • C. sự co dãn của các cơ hô hấp.          
  • D. sự di chuyển của chân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>