YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các loại thân mềm và chân khớp sống trong nước có hình thức hô hấp như thế nào? 

  • A. Hô hấp bằng phổi.         
  • B. Hô hấp bằng hệ thống ống khí.
  • C. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.       
  • D.  Hô hấp bằng mang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45373

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA