• Câu hỏi:

  Các loại thân mềm và chân khớp sống trong nước có hình thức hô hấp như thế nào? 

  • A. Hô hấp bằng phổi.         
  • B. Hô hấp bằng hệ thống ống khí.
  • C. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.       
  • D.  Hô hấp bằng mang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC