RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Vì sao cá lên cạn sẽ bị chết trong thời gian ngắn? 

  • A. Vì mang bị khô nên cá không hô hấp được.
  • B. Vì độ ẩm trên cạn thấp.      
  • C. Vì không hấp thu được O2 của không khí. 
  • D. Vì nhiệt độ trên cạn cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>