RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Điều không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất là quá trình 

  • A. khuếch tán Ovà CO2 qua da do có sự chênh lệc về phân áp giữa O2 và CO2
  • B. chuyển hóa bên trong cơ thể luôn tiêu thụ O2 làm cho phân áp O2 trong cơ thể luôn thấp hơn bên ngoài
  • C. chuyển hóa bên trong cơ thể luôn tạo ra CO2 làm cho phân áp CO2 bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài 
  • D. khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự cân bằng về phân áp O2 và CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>