ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Câu nào dưới đây xếp đúng theo trật tự giảm dần nồng độ ôxi? 

  • A. Các mô tế bào, không khí thở vào, máu rời phổi đi.
  • B. Không khí thở vào, máu rời phổi đi, các mô tế bào
  • C. Máu rời phổi đi, không khí thở vào, các mô tế bào. 
  • D. Không khí thở vào, các mô tế bào, máu rời phổi đi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA