RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Vì sao ở mang cá dòng nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều? 

  • A. Vì quá trình thở ra và vào diễn ra đều đặn.
  • B. Vì miệng và diềm nắp mang đóng mở nhịp nhàng.
  • C. Vì nắp mang chỉ mở một chiều.           
  • D. Vì cá bơi ngược dòng nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>