RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) có hình thức hô hấp như thế nào? 

  • A. Hô hấp bằng mang.   
  • B. Hô hấp bằng phổi.
  • C. Hô hấp bằng hệ thống ống khí.           
  • D. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>