• Câu hỏi:

  Hiệu quả trao đổi khí của động vật liên quan đến 

  • A. bề mặt trao đổi khí rộng.
  • B. bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố.
  • C. các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí. 
  • D. bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC