• Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây đúng với quá trình hô hấp ở sâu bọ? 

  • A. Hô hấp bằng túi và phổi.            
  • B. Hô hấp bằng hệ thống ống khí.
  • C. Chưa có cơ quan hô hấp.     
  • D. Hô hấp qua da.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC