RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Sự thông khí ở phổi của loài lưỡng cư nhờ 

  • A. Sự vận động của toàn bộ hệ cơ
  • B. Sự vận động của các chi.
  • C. Các cơ quan hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực hoặc khoang bụng. 
  • D. Sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>