YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật là 

  • A. có sự lưu thông tạo ra sự cân bằng về nồng độ O2 và COđể các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.
  • B. có sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí
  • C. bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt, giúp Ovà CO2 dễ dàng khuếch tán quá 
  • D. bề mặt trao đổi khí rộng, có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45399

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA