RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Vì sao lưỡng cư sống được ở môi trường nước và trên cạn? 

  • A. Vì nguồn thức ăn ở hai môi trường đều phong phú.
  • B. Vì hô hấp bằng da và bằng phổi.
  • C. Vì da luôn cần ẩm ướt.        
  • D. Vì chi ếch có màng, vừa bơi, vừa nhảy được ở trên cạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>