• Câu hỏi:

  Vì sao thú sống trên cạn không hô hấp dưới nước được? 

  • A. Vì cấu tạo phổi không phù hợp với việc hô hấp trong nước.
  • B. Vì phổi không thải được CO2 trong nước.
  • C. Vì nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thông khí nên không hô hấp được. 
  • D. Vì phổi không hấp thụ được O2 trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC