RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Ở cá, khi thở ra thì miệng ngậm lại, nền khoang miệng 

  • A. nâng lên, diềm nắp mang mở ra
  • B. nâng lên, diềm nắp mang đóng lại
  • C. hạ xuống, diềm nắp mang mở ra 
  • D. hạ xuống, diềm nắp mang đóng lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>