RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Côn trùng có hình thức hô hấp nào? 

  • A. Hô hấp bằng hệ thống ống khí.              
  • B. Hô hấp bằng mang.
  • C. Hô hấp bằng phổi.                         
  • D. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>