RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Sự thông khí ở phổi của bò sát, chim và thú chủ yếu nhờ 

  • A. Sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng.
  • B. Các cơ quan hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực hoặc khoang bụng.
  • C. Sự vận động của các chi.                            
  • D. Sự vận động của toàn bộ hệ cơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>