AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ví dụ nào sau đây thể hiện quan hệ cạnh tranh khác loài?

  • A. Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa
  • B. Rận sống bám trên da bò hút máu bò để sinh sống
  • C. Chó sói ăn thịt cừu
  • D. Trên một cánh đồng lúa, khi cỏ phát triển thì năng suất lúa giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VD D là cạnh tranh khác loài  

  A: Hội sinh  

  B ký sinh  

  C: sinh vật ăn sinh vật  

  D: Cạnh tranh  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>