AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, cấu trúc nào sau đây của hệ hô hấp thực hiện chức năng trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường?

  • A. Thanh quản
  • B. Khí quản
  • C. Phế nang
  • D. Phế quản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phế nang là cấu trúc thực hiện trao đổi khí.  

  Các đáp án phế quản,khí quản đều là đường dẫn khí  

  Thanh quản là bộ phận phát âm 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>