AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, các nhiễm sắc thể thường được kí hiệu chung là A, cặp nhiễm sắc thể giới tính ở nữ được kí hiệu là XX và ở nam được kí hiệu là XY. Hợp tử được tạo thành do sự kết hợp giữa loại tinh trùng và loại trứng nào sau đây sẽ phát triển thành con trai?

  • A. Tinh trùng 22A + X và trứng 22A + X
  • B. Tinh trùng 22A + Y và trứng 22A + X
  • C. Tinh trùng 22A + X và trứng 22A + XX
  • D. Tinh trùng 22A + 0 và trứng 22A + X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Con trai có bộ NST: 22AA +XY nên được tạo từ tinh trùng 22A +Y và trứng 22A +X 

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>