AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng…(1)…cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng…(2)…để kiểm tra…(3)…của cơ thể mang tính trạng…(4)…

  Thứ tự các từ thích hợp cần điền vào chỗ trống trên là:

  • A. (1) lặn; (2) trội; (3) kiểu hình; (4) lặn
  • B. (1) trội; (2) lặn; (3) kiểu hình; (4) trội
  • C. (1) trội; (2) lặn; (3) kiểu gen; (4) trội
  • D. (1) lặn; (2) trội; (3) kiểu gen; (4) lặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trang..trội..cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội.  

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>