AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại biến dị nào sau đây phát sinh trong đời cá thể, do ảnh hưởng trực tiếp của môi trường, biểu hiện đồng loạt theo một hướng xác định và không di truyền được?

  • A. Biến dị tổ hợp
  • B. Thường biến
  • C. Đột biến gen
  • D. Đột biến nhiễm sắc thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Loại biến dị xuất hiện do ảnh hưởng của môi trường , xuất hiện đồng loạt, không di truyền được là thường biến 

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>