AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những vị trí nào sau đây trong hệ tuần hoàn của người chứa máu giàu oxi?

  • A. Tâm thất phải và tĩnh mạch chủ
  • B. Tâm nhĩ trái và động mạch chủ
  • C. Tâm thất phải và động mạch phổi
  • D. Tâm nhĩ phải và động mạch phổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các vị trí có máu giàu oxi là: tâm nhĩ trái (nhận máu từ phổi về) và động mạch chủ (mang máu đi nuôi cơ thể)  

  Tâm nhĩ phải, động mạch phổi, tâm thất phải chứa máu ít oxi 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>