AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở đậu Hà Lan, cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng, thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, F2 gồm:

  • A. 100% cây hoa đỏ
  • B. 75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng
  • C. 75% cây hoa trắng, 25% cây hoa đỏ
  • D. 50% cây hoa đỏ, 50% cây hoa trắng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quy ước gen: A- đỏ; a – trắng  

  P: AA × aa → F1: Aa (đỏ)  

  F1× F1: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa  

  Kiểu hình: 75% đỏ: 25% trắng  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA