AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chức năng protein?

  (I) Tham gia cấu trúc nên tế bào và cơ thể

  (II) Xúc tác các quá trình trao đổi chất

  (III) Truyền đạt thông tin di truyền

  (IV) Bảo vệ cơ thể

  • A. 1     
  • B. 2      
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Protein không có chức năng truyền đạt thông tin di truyền → III sai  

  Có 3 ý đúng 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>