AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Động vật nào sau đây có thân nhiệt thay đổi theo nhiệt độ môi trường?

  • A. Cá sấu
  • B. Gấu
  • C. Chim bồ câu
  • D. Thỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cá sấu là động vật biến nhiệt 

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>