AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hàm lượng DNA trong nhân tế bào lưỡng bội của người 6,6 x 10-12g. Theo lí thuyết, hàm lượng DNA có trong nhân của một tinh trùng là:

  • A. 6,6 x 10-12g
  • B. 3,3 x 10-12g
  • C. 6,6 x 10-6g
  • D. 3,3 x 10-6g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tế bào lưỡng bội: 2n có hàm lượng ADN là 6,6.10-12g  

  Tế bào giao tử: n có hàm lượng ADN là 3,3.10-12

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA