ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một gen có chiều dài bằng 510nm. Số nucleotit loại Adenin chiếm 30% tổng số nucleotit của gen. Số lượng từng loại nucleotit của gen là:

  • A. A = T = 900; G = X = 2100
  • B. A = T = 900; G = X = 600
  • C. A = T = 450; G = X = 300
  • D. A = T = 600; G = X = 900

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA