AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình bên (Hình 1) mô tả một nhiễm sắc thể ở kỳ giữa của quá trình phân chia tế bào. Trong 4 vị trí được đánh số thứ tự từ 1 đến 4 trên hình này, vị trí nào là điểm đính nhiễm sắc thể vào sợi tơ trong thoi phân bào?

  • A. Vị trí số 1  
  • B. Vị trí số 2
  • C. Vị trí số 3
  • D. Vị trí số 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thoi vô sắc đính vào NST ở tâm động (2)  

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>