AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Sau khi quan sát tiêu bản tế bào ruồi giấm đang phân chia, bạn Tâm đã vẽ lại tế bào mình quan sát được như ở Hình 2. Hình vẽ cho biết tế bào này đang ở kỳ nào của quá trình phân bào?

  • A. Kì giữa giảm phân I
  • B. Kì cuối nguyên phân
  • C. Kì sau nguyên phân
  • D. Kì sau giảm phân II

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2n =8 → n=4  

  Ta thấy trong tế bào có 8 NST đơn đang phân ly về 2 cực của tế bào, đây là diễn biến của kỳ sau của GP II  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>