YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một bạn học sinh đã tóm tắt đường đi của máu trong cơ thể người theo sơ đồ bên. Các số (1), (2), (3), (4) trong sơ đồ này lần lượt là:

  • A. Động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, động mạch phổi, tĩnh mạch phổi
  • B. Tĩnh mạch phổi, động mạch phổi, tĩnh mạch chủ, động mạch chủ
  • C. Động mạch chủ, động mạch phổi, tĩnh mạch phổi, tĩnh mạch chủ
  • D. Động mạch phổi, tĩnh mạch phổi, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tâm thất phải tống máu vào động mạch phổi tới phổi trao đổi khí rồi theo tĩnh mạch phổi về tâm nhĩ trái, máu từ tâm nhĩ trái đổ xuống tâm thất trái và theo động mạch chủ tới các cơ quan đi nuôi cơ thể, sau đó máu nghèo oxi đổ vào tĩnh mạch chủ trở về tâm nhĩ phải 

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>