AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại tế bào nào sau đây có bộ nhiễm sắc thể đơn bội?

  • A. Tinh trùng
  • B. Hợp tử
  • C. Noãn nguyên bào
  • D. Tinh nguyên bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giao tử có bộ NST đơn bội  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>